SPECIFIEKE ZORGVRAAG?

Van betekenis zijn voor iedereen met een specifieke zorgvraag.

Bewindvoering Voor Rotterdam

Of u nu een bewindvoerder zoekt of een mentor of curator nodig heeft. Maak vrijblijvend een afspraak om uw hulpvraag te bespreken. Indien gewenst komen wij gewoon bij u langs regio Rotterdam en omgeving.

Bewindvoering Rotterdam

Een bewindvoerder zoeken: hoe gaat dit in zijn werk?

Je bent vanwege financiële problemen misschien al enige tijd bezig met een bewindvoerder zoeken. Bewindvoering wordt ingesteld wanneer een persoon zelf, om wat voor reden dan ook, niet (meer) in staat is om zijn of haar eigen financiële zaken op orde te houden. Een andere persoon wordt dan aangewezen als bewindvoerder. De bewindvoerder is dan de officiële persoon die de financiële zaken, zoals bijvoorbeeld het salaris, beheert en ook kijkt naar de administratie die daarbij komt kijken.

Wanneer je te maken krijgt met klachten van ofwel fysieke ofwel mentale aard, kan het lastig voor je worden om al je financiële zaken geordend te houden. Het is desalniettemin wel belangrijk dat je geldzaken goed geregeld blijven. Daarom kan een bewindvoerder zoeken in die gevallen wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn. Op die manier weet je zeker dat je financieel in ieder geval het hoofd boven water kan blijven houden. Je kunt bewindvoering aanvragen voor jezelf, maar ook voor iemand anders. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld bewindvoering aan te vragen voor je partner, wanneer je betwijfeld of deze nog wel in staat is om zelf de financiële zaken te beheren. In beide gevallen is een bewijs nodig waaruit blijkt dat de persoon in kwestie moeite heeft met het ordenen van de financiën. Zoals een verklaring van een arts.

Als je daar een goede reden voor hebt is het overstappen van bewindvoerder eveneens mogelijk. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je eerst veel vertrouwen had in de persoon die je als bewindvoerder had aangesteld, maar dat vertrouwen in de samenwerking om een of andere reden bent kwijtgeraakt. Je kan een overstappen van bewindvoerder door een nieuwe bewindvoerder te benaderen. Deze persoon kan jou vervolgens helpen om het van de oorspronkelijke bewindvoerder over te nemen.

Bewindvoering Rotterdam

Alles wat je moet weten over bewindvoering aanvragen

Wat wordt er precies bedoeld met bewindvoering aanvragen? Wanneer je in financiële problemen ervaart, kun je hier gebruik van maken. Denk bijvoorbeeld aan een fikse schuld of iets soortgelijks. Misschien ben je om wat voor reden dan ook op dit moment niet zelf in staat om deze financiële zaken op orde te krijgen. In dat geval kun je iemand aanstellen als jouw bewindvoerder. Dit betekent dat deze persoon officieel gemachtigd is om jouw financiële zaken te regelen. De bewindvoerder heeft de verantwoordelijkheid om jouw bezittingen en financiën te beheren en de administratie hiervan op orde te houden.

Er kunnen vele verschillende redenen zijn waarom je gebruik zou willen maken van een bewindvoerder. Het belangrijkste criterium is dat je niet zelf in staat bent om je eigen financiën te beheren. Om een bewindvoerder te kunnen inschakelen moet je kunnen aantonen dat je zelf niet in staat bent om je financiële zaken te beheren. Dat kan bijvoorbeeld door een ondertekende verklaring van je arts, huisarts, psychiater of door uzelf tezamen met uw toekomstige bewindvoerder te versturen naar de betreffende Rechtbank. Het kan namelijk zo zijn dat je door een lichamelijke of geestelijke aandoening niet zelf in staat bent om je financiële zaken op orde te houden en daarvoor een bewindvoerder wilt aanstellen.

In principe maakt het niet zo veel uit wie je aanstelt als je bewindvoerder. Iedere burger in Nederland heeft een vrije keuze om zelfstandig op zoek te gaan naar een professionele bewindvoerder. Je kunt zelf bewindvoering aanvragen, maar een familielid kan dit ook voor jou doen zoals bijvoorbeeld een partner, een ouder of grootouder. Je vraagt de bewindvoering aan door op internet bij de Rechtspraak het daarvoor benodigde formulier te downloaden en in te vullen. Vervolgens stuur je het ingevulde formulier op naar de rechtbank in jouw regio of gemeente.

Bewindvoering Rotterdam

De belangrijkste taken van de bewindvoerder en de mentor

Een bewindvoerder of mentor is een persoon die de financiële zaken beheert van iemand die dat, om wat voor reden dan ook, niet meer zelf kan doen. Het kan voorkomen dat iemand lijdt aan psychische of lichamelijke klachten en daardoor niet meer in staat is om zelfstandig de financiële zaakjes op orde te houden. Dan kan een bewindvoerder worden aangewezen. De bewindvoerder ontfermt zich dan over het beheren van de financiën en kostbare bezit en neemt daarnaast vaak ook administratieve taken voor zijn of haar rekening, de mentor zal zich vervolgens bezighouden met alle vraagstukken omtrent de zorg.

Op het moment dat je zelf niet meer in staat bent om optimaal je eigen financiële zaken te beheren, door een of andere oorzaak, kun je voor jezelf bewind voering aanvragen bij de kanton rechter. Daarnaast is het ook mogelijk om bewindvoering aan te vragen voor een ander, wanneer je denkt dat dat nodig of wenselijk is. Zo kun je bewindvoering aanvragen voor bijvoorbeeld je partner, je ouders, je grootouders, of je broers of zussen. Ook kun je bewindvoering aanvragen wanneer je de voogd bent van een minderjarige.

De taken van een mentor zijn net even anders dan die van een bewindvoerder. Waar een bewindvoerder zich met name ontfermd over de financiële zaken van de cliënt, zal een mentor op alle zorg vlakken de belangen van de cliënt behartigen.

Wij zullen u ondersteunen met het opstellen van de formulieren waarmee je bewindvoering of mentorschap voor jezelf of iemand anders kunt aanvragen. Dit formulier zullen wij samen met u invullen en vervolgens versturen naar de rechtbank in uw regio.


Bewindvoering Rotterdam

Bewindvoering Rotterdam

Wat is curatele precies? Dit moet je weten

Wat is curatele, vraag je je misschien wel af. Wanneer je als meerderjarige door vergaande omstandigheden niet meer bekwaam wordt geacht om zelf financiële beslissingen te maken, kun je onder curatele worden gesteld. Dit houdt in dat iemand wordt aangesteld als jouw curator. Deze persoon gaat vervolgens over al jouw financiële beslissingen, omdat er vanuit wordt gegaan dat jij (tijdelijk) handels onbekwaam bent en op deze manier dus tegen jezelf in bescherming wordt genomen. Dit is een maatregel die niet zomaar wordt ingezet en waarvoor een aantal voorwaarden gelden.

Je kunt curatele aanvragen voor jezelf, als je denkt dat dit het beste is, of voor iemand in je omgeving waar je je zorgen om maakt, zoals bijvoorbeeld een partner of een ouder. De persoon die onder curatele komt te staan moet altijd meerderjarig zijn. Curatele wordt alleen ingeschakeld door de rechter op grond van drie mogelijke verklaringen. Ten eerste kan curatele worden ingezet wanneer er bij de persoon sprake is van een geestelijke stoornis. Het kan zijn dat de persoon niet in staat is om financiële beslissingen te maken. Dan is het wenselijk om een curator aan te wijzen. Ten tweede kan de rechter besluiten tot curatele wanneer er sprake is van verkwisting. Dit wil zeggen dat de persoon onverstandig met geld is omgegaan, waaruit blijkt dat hij of zij niet in staat is om zelfstandig beslissingen te maken. Ten derde kan het worden ingesteld op grond van alcoholmisbruik.

Nu je een antwoord hebt op de vraag 'wat is curatele? Wil je misschien wel zelf curatele aanvragen. Wanneer je onder curatele komt te staan, kun je zelf iemand aandragen als curator. De curator beslist vervolgens over de financiële besluiten in je leven, zoals bijvoorbeeld welke aankopen je doet.

Dit moet je weten bij een aanvraag bewind

Wanneer je zelf, om wat voor reden dan ook, niet in staat bent om je eigen financiële zaken te regelen, kun je kiezen voor een aanvraag bewind. Dit houdt in dat je een andere persoon c.q. bedrijf aanwijst als jouw toekomstige bewindvoerder. De bewindvoerder die u kiest moet officieel zijn aangesteld door het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM om jouw financiën te mogen beheren, de bewindvoerder zal vervolgens je bezittingen in kaart brengen en je inkomsten en uitgaves beheren en de administratie hiervan bij te houden, deze handelingen worden jaarlijks verantwoord aan de Rechtbank in uw regio.

Misschien ben je vanwege een fysieke of mentale aandoening niet optimaal in staat om je eigen financiële zaken te regelen. In dat geval is het raadzaam om voor jezelf bewind aan te vragen. Maar je kunt ook bewindvoering aanvragen voor iemand anders. Bijvoorbeeld wanneer je je zorgen maakt om je partner, je ouder of grootouder. Dan ben jij gemachtigd om voor hen een bewindvoerder aan te vragen. Ook als voogd mag je bewindvoering aanvragen. Vaak moet er wel een bewijs worden geleverd waarom de persoon in kwestie niet in staat is zijn of haar eigen financiële zaken op orde te houden. Dit kan bijvoorbeeld zijn een verklaring van de arts of psychiater.

Wanneer je voor jezelf een aanvraag bewind wilt doen of wanneer je voor iemand anders bewindvoering wilt aanvragen, kun je op internet op de website van de Rechtspraak de daarvoor benodigde documenten vinden. Vervolgens download je deze documenten en vul je ze in. Op het formulier staat ook welke stukken je daar nog extra bij moet aanleveren. De volgende stap is dat je de documenten naar de rechtbank van jouw regio stuurt. Voor het aanvragen van bewindvoering is een kantonrechter nodig. Hiervoor zal je geen advocaat nodig hebben.

Wat je moet weten over onderbewindstelling

Onderbewindstelling houdt in dat iemand anders officieel wordt gemachtigd om jouw financiële zaken te regelen. Dit kan wenselijk zijn wanneer je daar zelf om wat voor reden dan ook niet toe in staat bent. Wanneer mensen te kampen krijgen met bepaalde lichamelijke of mentale klachten kan het regelen van de financiën of andere waardevolle bezittingen een grote last worden. Omdat deze zaken toch van groot belang zijn, is het wel belangrijk dat ze goed in de gaten worden gehouden. Daarom kun je voor jezelf, of voor iemand anders een persoon c.q. bedrijf aanwijzen als bewindvoerder.

Als je zelf om een of andere reden niet goed genoeg in staat bent om je financiële zaken te beheren, kun je voor jezelf een verzoek onderbewindstelling doen. Maar je kunt ook bewindvoering aanvragen voor iemand anders. Bijvoorbeeld voor je partner, wanneer je je zorgen maakt dat hij of zij niet meer optimaal in staat is om zijn of haar eigen financiën te beheren. Ook voor andere familieleden tot de vierde graad is het mogelijk om bewindvoering aan te vragen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een ouder, grootouder, kinderen, broers of zussen en ooms en tantes.

Je kunt je verzoek onderbewindstelling doen bij de kantonrechter van de regio of gemeente waar jij woonachtig bent. Bij dit verzoek heb je geen advocaat nodig. Om dit in zijn werk te zetten is het echter wel nodig dat je een aantal documenten opstuurt naar de rechtbank in jouw regio. Op internet kun je het formulier hiervoor vinden en downloaden om in te vullen. In dit formulier staat ook beschreven welke andere documenten nodig zijn voor het verzoek onderbewindstelling.

Bewindvoering Rotterdam